PRIVACYVERKLARING

Chptr89, gevestigd te Amsterdam, is verantwoordelijk voor verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.Jolanda van Meringen is de Functionaris Gegevensbescherming van Chptr89 zij is te bereiken via info@chptr89.com


Persoonsgegevens die wij verwerken
Chptr89 verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken:
•  Voor- en achternaam
•  Adresgegevens
•  Telefoonnummer
•  E-mailadres
•  Gegevens over jouw activiteiten op onze website
•  Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat we zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@chptr89.com, dan verwijderen we deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag we persoonsgegevens verwerk
Chptr89 verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•  Het afhandelen van jouw betaling
•  Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
•  Chptr89 analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
•  Chptr89 verwerkt ook persoonsgegevens als we hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die we nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wanneer verwerken we jouw persoonsgegevens?
1. Om je te kunnen helpen als je vragen hebt. We help je graag verder als je ergens tegenaan loopt of een vraag voor ons hebt. Je kunt ons bellen, e-mailen of een formulier invullen op de website. Om je verder te kunnen helpen slaan we een aantal gegevens van je op. Op die manier weet we wie je bent en kunnen we ook bij het volgende contactmoment terugvinden waar we het over hebben gehad. Als je vragen voor ons hebt dan slaan we de volgende gegevens van je op:
•  Naam
•  E-mailadres
•  Telefoonnummer
•  Jouw bericht
Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; gerechtvaardigd belang.

2. Om offertes op te stellen en naar je te versturen.
Voordat we voor je aan de slag gaan kunnen we je natuurlijk een offerte/aanbod toesturen. Hiervoor slaan we de volgende gegevens van je op:
•  N.A.W. gegevens
•  E-mailadres
•  Telefoonnummer
•  Bedrijfsnaam
•  Kamer van koophandel nummer
Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; gerechtvaardigd belang.

3. Om een overeenkomst uit te voeren, afspraken met je te kunnen maken en bestelde producten aan je toe te sturen.
Als je bij ons diensten afneemt dan wil je natuurlijk goed geholpen worden en ontvangen wat je hebt gevraagd. We slaan de volgende gegevens op voor het uitvoeren van een overeenkomst:
•  N.A.W. gegevens
•  E-mailadres
•  Telefoonnummer
•  Bedrijfsnaam
•  Kamer van koophandel nummer
Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; uitvoering van de overeenkomst.

4. Om je te kunnen factureren & incasseren.
De door jou afgenomen diensten moeten natuurlijk ook betaald worden. Als je dit toch niet doet dan starten we een incassotraject. In verband met facturatie & incasso slaan we de volgende gegevens van je op:
•  N.A.W. gegevens
•  E-mailadres
•  Telefoonnummer
•  Bedrijfsnaam
•  Kamer van koophandel nummer
Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; wettelijke verplichting.

5. Om je op de hoogte te houden van wijzigingen in ons dienstverlening.
Wanneer we wijzigingen doorvoeren in onze dienstverlening, algemene voorwaarden, privacyverklaring of overige belangrijke zaken dan stellen we je hiervan graag op de hoogte. Als je hiermee akkoord gaat dan gebruiken we de volgende gegevens om je in het nieuwsbrief systeem te verwerken:
•  Naam
•  E-mailadres
Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; toestemming.

Geautomatiseerde besluitvorming
Chptr89 neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Chptr89) tussen zit. Chptr89 gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Voor het uitvoeren van onze dienstverlening werken wij samen met verschillende leveranciers en partners.
Deze leveranciers & partners zijn onder andere partijen die:
•  Onze post versturen
•  Onze betalingen & incasso’s afhandelen
•  Onze webhosting verzorgen

Met subverwerkers hebben we verwerkersovereenkomsten en/of geheimhoudingsverklaringen afgesloten om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. We werken alleen samen met partners die kunnen voldoen aan de AVG wetgeving. Enkele van onze partners bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte

Hoe lang we persoonsgegevens bewaar
Chptr89 bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. We hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Voor verschillende gegevensstromen hanteer we verschillende bewaartermijnen:

E-mail
E-mail ouder dan 1 jaar worden verwijderd tenzij deze nog relevant zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of oplossen van een geschil.

Facturen en offertes
Facturen en offertes worden na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar verwijderd. Je gegevens blijven tot die tijd aanwezig in ons facturatiesysteem. 

Delen van persoonsgegevens met derden
In principe delen of verkopen we je gegevens niet aan/met personen of organisaties buiten Chptr89, behalve met partners zoals hierboven beschreven. Ook kan het zijn dat we verplicht worden om je gegevens door te geven op grond van een wettelijke plicht.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die we gebruiken
Chptr89 gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Chptr89 gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaats we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan ons website hebben we je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Chptr89 en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die we van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@chptr89.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hoe we persoonsgegevens beveilig
Chptr89 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@chptr89.com

Contact
Heb je verder nog vragen of opmerkingen? Dan kun je contact opnemen via de e-mail, info@chptr89.com:

Chptr89 is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59616415.
Versie: januari 2021

EXTRA INFO

©2018 - 2020 CHPTR89 - WEBSITE MADE IN HOUSE

NIEUWSBRIEF